کد خبر : 139774

به گزارش خبرنگار مهر، تورج فتحی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: بازدیدهای دوره‌ای و نمونه برداری از این سد انجام شده و با توجه به شاخص‌های مهم شامل هدایت الکتریکی و یا میزان نمک‌های محلول در آب، هیچ اثری دال بر شور شدن و یا وجود نمک در آب وجود ندارد. وی با […]به گزارش خبرنگار مهر، تورج فتحی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: بازدیدهای دوره‌ای و نمونه برداری از این سد انجام شده و با توجه به شاخص‌های مهم شامل هدایت الکتریکی و یا میزان نمک‌های محلول در آب، هیچ اثری دال بر شور شدن و یا وجود نمک در آب وجود ندارد.

وی با بیان اینکه وقتی مطالعاتی انجام می‌شود موضوعاتی همانند زمین شناسی، ساخت گاه و مجموعه دریاچه سد همه مورد بررسی قرار می‌گیرند، گفت: در بخش زمین شناسی مطالعات، به صورت تفصیلی توضیحات لازم داده شده است که چه نوع سنگ‌هایی در محدوده این سد واقع شده است که نشان می‌دهد هیچ گونه سازه نمکی که باعث شوری آب این سد شود وجود مدارد.

فتحی تصریح کرد: مجوز سد چشم شیر در سال ۱۳۸۷ بر اساس گزارش‌های ارزیابی زیست محیطی صادر شد و سازمان محیط زیست پایش‌های لازم و مکرر را از این سد و حتی رودخانه زهره انجام می‌دهند و موضوعات مطرح شده در رابطه با شوری سد چم شیر گچساران، حاشیه‌ای است و این موضوعات را کارشناسی و فنی نمی‌دانیم، زیرا مطالعات و همه مواردی که ضرورت داشت انجام شده و یا در حال انجام است.منبع: مهر