حضور بانوان کارآفرین برتر و آثار مطرح جشنواره فیروزه در چهاردهمین نمایشگاه کتاب خوزستان

بانوان کارآفرین خوزستان امسال با ارائه آثار برتر و مطرح جشنواره فیروزه در چهاردهمین نمایشگاه کتاب استان حضور دارند.

تبلیغات در سایت خبری خوز24 تبلیغات در سایت خبری خوز24 تبلیغات در سایت خبری خوز24