مدیرکل کمیته امداد خوزستان: بیش از ۱۳۰ هزار خانوار خوزستانی تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند/ حدود ۶ هزار خانوار بندر ماهشهر تحت پوشش کمیته امداد

موصلی با بیان اینکه بیش از ۱۳۰ هزار خانوار خوزستانی تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند که از این تعداد حدود ۶ هزار خانوار مربوط به شهرستان بندر ماهشهر هستند.

تبلیغات در سایت خبری خوز24 تبلیغات در سایت خبری خوز24 تبلیغات در سایت خبری خوز24