در نشست تخصصی بررسی نقش آلاینده ها در بروز آلرژی تنفسی در اهواز گیاه «کونوکارپوس» تبرئه؛ آلاینده های شیمیایی متهم شدند

اهواز شهر صنعتی است و آلاینده های نفتی متهم اصلی هستند. ۸۰درصد نفت کشور از مناطق نفت خیز اهواز استخراج می شود. این یک صنعت است و باید انجام شود اما نباید انکار کنیم که باران های اسیدی ایجاد می کند.

تبلیغات در سایت خبری خوز24 تبلیغات در سایت خبری خوز24 تبلیغات در سایت خبری خوز24