استاندار خوزستان: نرخ بالای بیکاری با منابع موجود در خوزستان همخوانی ندارد

استاندار خوزستان با بیان اینکه نرخ بالای بیکاری با منابع موجود در خوزستان همخوانی نداردگفت: استانی که بیش از ۴۰ درصد منابع بودجه عمومی کشور را تامین می‌کند نباید نرخ بیکاری آن پنج درصد بیش از میانگین کشوری باشد و دومین استان بیکار کشور به شمار رود

تبلیغات در سایت خبری خوز24 تبلیغات در سایت خبری خوز24 تبلیغات در سایت خبری خوز24 تبلیغات در سایت خبری خوز24