کد خبر : 57858

اهواز – ایرنا – مدیر آبفای هندیجان گفت: آب شرب شهروندان هندیجان به دلیل تعمیر شکستگی خط لوله در بخش هندیجان شمالی در روز چهارشنبه ۲۸ آذر به مدت چهار ساعت قطع خواهد شد. Source link


اهواز – ایرنا – مدیر آبفای هندیجان گفت: آب شرب شهروندان هندیجان به دلیل تعمیر شکستگی
خط لوله در بخش هندیجان شمالی در روز چهارشنبه ۲۸ آذر به مدت چهار ساعت قطع خواهد شد.Source link