رهبر انقلاب: کسانی که حجاب کامل ندارند را نباید متهم به بی‌دینی و ضد انقلابی کرد/کسانی که حجاب ضعیف دارند هم دختران خود ما هستند/ جهاد هم بر زن هم بر مرد واجب است منتها جهاد مرد یک‌جور است جهاد زن یک‌جور دیگر

حجاب بی‌تردید یک ضرورت شرعی و خدشه‌ناپذیر است اما این ضرورت خدشه‌ناپذیر نباید موجب شود کسانی که به صورت کامل حجاب را رعایت نمی‌کنند به بی‌دینی یا ضدانقلابی متهم شوند

تبلیغات در سایت خبری خوز24 تبلیغات در سایت خبری خوز24