دادستان کل کشور: «گشت ارشاد» تعطیل شد

دادستان کل کشور اظهار با اشاره به تعطیلی گشت ارشاد گفت: گشت ارشاد ربطی به قوه قضائیه ندارد و از همان جایی که در گذشته تأسیس شد از همانجا نیز تعطیل شد. البته قوه قضائیه نظارت‌های خود را بر کنش‌های رفتاری در سطح جامعه ادامه می‌دهد.

تبلیغات در سایت خبری خوز24 تبلیغات در سایت خبری خوز24