کد خبر : 141587

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه وزارت خزانه داری آمریکا امروز دوشنبه با انتشار بیانیه ای از تحریم چند فرد ایرانی به بهانه‌ای واهی خبر داد. ادامه دارد…. منبع: مهربه گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه وزارت خزانه داری آمریکا امروز دوشنبه با انتشار بیانیه ای از تحریم چند فرد ایرانی به بهانه‌ای واهی خبر داد.

ادامه دارد….منبع: مهر