کد خبر : 140316

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان از ایجاد ۲ شهرک فناوری در استان خبر داد.

 

 

به گزارش خوز ۲۴ به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان، علی مهدی پور؛ با بیان اینکه ایجاد ۲ شهرک فناوری در اهواز و در شمال خوزستان در دستورکار قرار دارد، گفت: شهرک‌های فناوری به عنوان یکی از نهاد‌های اجتماعی مؤثر در امر تجاری سازی و توسعه فناوری و به تبع آن، توسعه اقتصاد دانش مدار مورد توجه قرار گرفته است.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان در ادامه افزود؛ بر اساس مصوبه دولت ایجاد ۴۰ شهرک فناوری در کشور در مدت پنج سال در دستور کار قرار گرفت که سهم خوزستان ۲ شهرک فناروی است که یکی از این شهرک‌ها در اهواز و دیگری در شمال خوزستان ایجاد خواهد شد.

وی تصریح کرد؛ شهرک‌های فناوری محیط‌های مناسب جهت استقرار و حضور حرفه‌ای کسب و کار‌های فناور تولیدی، واحد‌های تحقیق و توسعه صنایع، مشاورین خبره و مؤسسات پژوهشی و آموزشی است.

لازم به ذکر است؛ شهرک فناوری مجموعه‌ای است که ضمن فراهم آوری زیر ساخت مناسب برای استقرار واحد‌های فناور تولیدی، خدماتی و مشاوره‌ای با گرد آوری و تجمیع اجزای دخیل در توسعه فناوری زمینه ارائه حمایت‌های نرم افزاری لازم جهت ایجاد کسب و کار‌های تولیدی خرد، کوچک و متوسط مبتنی بر فناوری‌های جدید را فراهم آورده و از طرف دیگر با اشاعه فناوری‌های جدید در کسب و کار‌های تولیدی زمینه ارتقای توان رقابتی و توسعه فعالیت‌های آن‌ها را پدید می‌آورد.