کد خبر : 140235

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون و توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، پرونده ۶۶ نفر فعال غیرمجاز ارزی با گردش مالی بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان به مراجع قضائی ارسال شده است. در این راستا ۳ هزار و ۶۷۱ شرکت صوری در لیست […]به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون و توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، پرونده ۶۶ نفر فعال غیرمجاز ارزی با گردش مالی بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان به مراجع قضائی ارسال شده است.

در این راستا ۳ هزار و ۶۷۱ شرکت صوری در لیست مظنونین به پولشویی قرار گرفته و بررسی پرونده ۳۶ هزار و ۴۷۳ نفر از اشخاص فعال در حوزه رمز ارز نیز در دستور کار است.منبع: مهر