کد خبر : 140578

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم لطیفی گفت: قرار شده جذب پرستاران طرحی از طریق برگزاری آزمون، عملیاتی شود. وی افزود: البته برای پرستاران طرحی که در دوران کرونا خدمت کرده اند، امتیاز ویژه در نظر گرفته شده است. به طوری که به ازای هر یک ماه خدمت در دوران کرونا، از امتیاز ویژه برخوردار می‌شوند. […]به گزارش خبرگزاری مهر، میثم لطیفی گفت: قرار شده جذب پرستاران طرحی از طریق برگزاری آزمون، عملیاتی شود.

وی افزود: البته برای پرستاران طرحی که در دوران کرونا خدمت کرده اند، امتیاز ویژه در نظر گرفته شده است. به طوری که به ازای هر یک ماه خدمت در دوران کرونا، از امتیاز ویژه برخوردار می‌شوند.

لطیفی در مورد زمان جذب پرستاران طرحی، گفت: این موضوع از نظر ما تمام شده است و سازمان سنجش با همکاری وزارت بهداشت، می‌بایست بر سر برگزاری آزمون جذب به توافق برسند.منبع: مهر