کد خبر : 139547

پیرو استمرار اظهارات مداخله جویانه مقامات بریتانیایی در مورد تحولات داخلی جمهوری اسلامی ایران و حمایت آنها از ترور و اغتشاش سفیر انگلیس در تهران بار دیگر به وزارت امور خارجه احضار شد. منبع: مهر
پیرو استمرار اظهارات مداخله جویانه مقامات بریتانیایی در مورد تحولات داخلی جمهوری اسلامی ایران و حمایت آنها از ترور و اغتشاش سفیر انگلیس در تهران بار دیگر به وزارت امور خارجه احضار شد.منبع: مهر