کد خبر : 139780

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در توئیتی نوشت: «دور دوم سفرهای استانی با تاکید بر افتتاح پروژه‌های جدید از امروز آغاز شد؛ استقبال ده‌ها هزار نفری مردم خون‌گرم خراسان جنوبی، دولت را در مسیر خدمت مصمم‌تر کرد. این سرمایه عظیم مردمی است که ‎آینده روشن ایران عزیز را تضمین می‌کند.» منبع: […]به گزارش خبرگزاری مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در توئیتی نوشت: «دور دوم سفرهای استانی با تاکید بر افتتاح پروژه‌های جدید از امروز آغاز شد؛ استقبال ده‌ها هزار نفری مردم خون‌گرم خراسان جنوبی، دولت را در مسیر خدمت مصمم‌تر کرد. این سرمایه عظیم مردمی است که ‎آینده روشن ایران عزیز را تضمین می‌کند.»منبع: مهر