کد خبر : 139907

به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای اخیر برخی از شهروندان در واکنش به اقدامات مداخله‌جویانه انگلستان در جریان اغتشاشات اخیر، اقدام به دیوارنویسی بر سفارت انگلستان و محکوم کردن اقدامات این کشور به‌منظور ناامن‌سازی ایران کرده بودند. سفیر انگلستان به‌همراه سفرای چند کشور غربی نسبت به پاک کردن این دیوارنویسی‌ها اقدام کرد؛ اما مجدداً برخی […]به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای اخیر برخی از شهروندان در واکنش به اقدامات مداخله‌جویانه انگلستان در جریان اغتشاشات اخیر، اقدام به دیوارنویسی بر سفارت انگلستان و محکوم کردن اقدامات این کشور به‌منظور ناامن‌سازی ایران کرده بودند.

سفیر انگلستان به‌همراه سفرای چند کشور غربی نسبت به پاک کردن این دیوارنویسی‌ها اقدام کرد؛ اما مجدداً برخی از شهروندان به‌طور خودجوش بار دیگر نسبت به محکوم کردن اقدامات مداخله‌جویانه انگلستان با دیوارنویسی بر سفارت اقدام کردند.

در همین راستا؛ از صبح امروز نیز تصاویری از نصب بیلبوردهایی با مضمون «ننگ با رنگ پاک نمی‌شود» که جنایات انگلستان را در دو دهه اخیر روایت می‌کند، در اطراف سفارت انگلستان منتشر شده است که واکنش کاربران را در فضای مجازی همراه داشته است.

تاکنون هیچ یک از نهادها و دستگاه‌های فرهنگی و به‌طور خاص شهرداری تهران مسئولیت نصب این بیلبوردها را نپذیرفته است.منبع: مهر