کد خبر : 138617

محمداسماعیل اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چند سالی است که در جنگل‌های شمالی کشور وِلیک (زالزالک وحشی)، تمشک و گلابی وحشی به صورت انبوه چیده می‌شود. باید بدانیم که میوه‌ها وظیفه زادآوری و تجدید حیات را در جنگل دارند و اگر با اهداف اقتصادی و به شکل انبوه جمع‌آوری شود، موجب صدمه […]محمداسماعیل اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چند سالی است که در جنگل‌های شمالی کشور وِلیک (زالزالک وحشی)، تمشک و گلابی وحشی به صورت انبوه چیده می‌شود. باید بدانیم که میوه‌ها وظیفه زادآوری و تجدید حیات را در جنگل دارند و اگر با اهداف اقتصادی و به شکل انبوه جمع‌آوری شود، موجب صدمه شدید به جنگل و تجدید حیات آن می‌شود.

پژوهشگر بین المللی آب و خاک افزود: از طرف دیگر بسیاری از این میوه‌ها غذای حیوانات، جانوران و پرندگان جنگلی است که در صورت جمع‌آوری آن‌ها در سطح وسیع غذای این حیوانات از بین می‌رود و باعث می‌شود که بسیاری از حیوانات برای به دست آوردن غذا به سمت روستا و شهرها حرکت کنند.

وی گفت: بهره‌برداری از منابع طبیعی اصول خاصی دارد که در قالب «ظرفیت برد اکوسیستم» تعریف می‌شود و اگر بهره‌برداری در چارچوب این ظرفیت و توان اکوسیستم باشد، آسیبی به منابع طبیعی نمی‌رسد.

دوست دار محیط زیست گلستانی بیان کرد: اگر قرار است جوامع محلی از منابع طبیعی استفاده کنند، باید طبق این قوانین انجام شود.

وی گفت: ظرفیت برد توسط سازمان جنگل‌ها و ادارات منابع طبیعی تعیین می‌شود، معمولاً ظرفیت اکوسیستم‌های کشور بالا نیست و توان بهره برداری گسترده را ندارند، در نتیجه در پی خسارتی که به جنگل وارد می‌شود و نابودی خاک، وقوع سیل و خشک شدن چشمه‌ها اتفاق می‌افتد.منبع: مهر