کد خبر : 138082

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مقامات شهر شمپین در ایالت ایلینوی آمریکا از اختلال در انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا در این منطقه در پی حمله سایبری خبر دادند. بر اساس این گزارش، مقامات محلی هدف از این حمله سایبری را جلوگیری از مشارکت شهروندان در رأی گیری اعلام کردند. این […]به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مقامات شهر شمپین در ایالت ایلینوی آمریکا از اختلال در انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا در این منطقه در پی حمله سایبری خبر دادند.

بر اساس این گزارش، مقامات محلی هدف از این حمله سایبری را جلوگیری از مشارکت شهروندان در رأی گیری اعلام کردند.

این مقامات اعلام کردند که این حمله سایبری به ایجاد مشکل در ارائه برخی خدمات انتخاباتی در ایالت ایلینوی منجر گردید.منبع: مهر