کد خبر : 137734

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان در صفحه شخصی خود در توئیتر در خصوص گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان، نوشت: در این گفتگو تاکید کردم که امنیت جمهوری آذربایجان را امنیت خود و منطقه می‌دانیم. وی در ادامه این مطلب آورده است: در گفتگوی تلفنی با دوست و همکارم جیحون بایراموف بر […]به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان در صفحه شخصی خود در توئیتر در خصوص گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان، نوشت: در این گفتگو تاکید کردم که امنیت جمهوری آذربایجان را امنیت خود و منطقه می‌دانیم.

وی در ادامه این مطلب آورده است: در گفتگوی تلفنی با دوست و همکارم جیحون بایراموف بر دوستی دیرینه دو کشور همسایه و برادر ایران و آذربایجان تاکید کردیم و راه حل اختلافات در منطقه را درون منطقه‌ای دانسته و به شدت حضور و دخالت بیگانگان را در مسائل منطقه قفقاز رد کردیم. امنیت جمهوری آذربایجان را امنیت خود و منطقه می‌دانیم.منبع: مهر