کد خبر : 107722

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اطلاعات شرکت مدیریت منابع آب ایران، موجودی آب مخازن سدهای کشور در سال آبی جاری (از اول مهر تا ۲۸ آذرماه) معادل ۲۶.۳۷ میلیارد متر مکعب بوده است که در مدت مشابه سال گذشته این میزان، رقم ۲۶.۲۰ میلیارد متر مکعب را به خود اختصاص داده است که درصد تغییرات […]به گزارش خبرنگار مهر، طبق اطلاعات شرکت مدیریت منابع آب ایران، موجودی آب مخازن سدهای کشور در سال آبی جاری (از اول مهر تا ۲۸ آذرماه) معادل ۲۶.۳۷ میلیارد متر مکعب بوده است که در مدت مشابه سال گذشته این میزان، رقم ۲۶.۲۰ میلیارد متر مکعب را به خود اختصاص داده است که درصد تغییرات چندانی را نشان نمی‌دهد. این در حالی است که میزان ورودی آب به مخازن سدها در تاریخ یاد شده معادل ۷.۱۸ میلیارد متر مکعب بوده است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته رقم ۷.۰۱ میلیارد متر مکعب را به خود اختصاص داده است.

طبق اطلاعات به دست آمده میزان خروجی آب از سدهای کل کشور حدود ۷.۹۸ میلیارد متر مکعب بوده است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته، رقم ۹.۴۹ میلیارد متر مکعب بوده است.

میزان پرشدگی مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۸ آذر ۹۹، ۵۲ درصد بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته است.

ظرفیت کل مخازن سدهای کشور ۵۰.۲۰ میلیارد متر مکعب است و ورود آب به سدهای کل کشور در هفته گذشته ۰.۹۵ میلیارد متر مکعب و در مدت مشابه سال آبی گذشته ۰.۹۱ میلیارد متر مکعب بوده است. این در حالی است که آمار نشان می‌دهد خروجی سدها در هفته گذشته ۰.۵۵ میلیارد مکعب و در مدت مشابه سال گذشته آبی ۰.۴۹ بوده است.منبع: مهر