کد خبر : 108447

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین رحیمی شعرباف در سفر به شهرستان اقلید گفت: برنامه‌ریزی‌های اشتباه گذشته سبب شده که امروز بیش از ۱.۵ میلیون صندلی در دانشگاه‌ها بدون متقاضی باشد. وی افزود: بر اساس آمارها پنج سال پیش، ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار دانشجو داشتیم که امروز این تعداد به کمتر از ۳ میلیون و […]به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین رحیمی شعرباف در سفر به شهرستان اقلید گفت: برنامه‌ریزی‌های اشتباه گذشته سبب شده که امروز بیش از ۱.۵ میلیون صندلی در دانشگاه‌ها بدون متقاضی باشد.

وی افزود: بر اساس آمارها پنج سال پیش، ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار دانشجو داشتیم که امروز این تعداد به کمتر از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار دانشجو مشغول به تحصیل رسیده است.

رحیمی شعرباف با اشاره عدم استقبال از دانشگاه‌ها نیز تصریح کرد: این معضل پیش رو نیازمند بازنگری توسط طرح آمایش است که افزون بر تجدید نظر در ساختارها، برای رشته‌ها هم باید نیازسنجی منطقه‌ای انجام شود.

معاون وزیر علوم همچنین با اشاره به امکانات آموزشی و تجهیزات مطلوب دانشگاه آزاد اقلید گفت: دانشگاه دولتی اقلید در ساختمان استیجاری مستقر است که فاصله زیادی با استانداردهای لازم دارد و نیازمند همت بیشتر برای برطرف کردن مشکلات است.

وی افزود: در طرح ساماندهی آمایش، مرکز آموزش عالی اقلید به عنوان یک مؤسسه آموزش عالی دولتی روزانه به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

رحیمی شعرباف با بیان اینکه هم اکنون به ازای هر ۳۲ دانشجو، یک هیئت علمی در کشور داریم گفت: از لحاظ شاخص هیأت علمی به دانشجو این مرکز در بدترین وضعیت کیفی قرار دارد.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم اضافه کرد: باید به جای هشت رشته کم اثر، دو رشته مؤثر ایجاد کنیم، هر کدام با نفر ۱۰ هیأت علمی با تراز علمی استاد تمام و دانشیار در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد، همچنین با گروه‌های پژوهشی متعدد و مرکز پژوهشی متناسب که برای نیازهای منطقه فعالیت کنند.منبع: مهر