کد خبر : 108306

هم استانی های عزیز می توانند سوالات ومشکلات خود را در حوزه زنان و خانواده از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۱مرکز سامد مطرح نمایند.

مدیرمرکز سامد استانداری خوزستان گفت:روز چهارشنبه ۱۷ دی ماه  ،ساعت ۱۰ الی ۱۲ ،مشاور استاندار ومدیرکل امور زنان وخانواده استانداری پاسخگوی تماس های تلفنی خواهد بود .

براتی افزود: هم استانی های عزیز می توانند سوالات ومشکلات خود را در حوزه زنان و خانواده از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۱مرکز سامد مطرح نمایند.