کد خبر : 108449

محمود احمدی بی‌غش عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با سکوت وزارت امور خارجه نسبت به اغتشاشات اخیر در ایالات متحده آمریکا اظهار داشت: در اینکه دستگاه دیپلماسی ما همیشه یک پله از بقیه دنیا عقب است شکی نیست، اما قصه آمریکا فراتر از یک موضع‌گیری است. […]محمود احمدی بی‌غش عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با سکوت وزارت امور خارجه نسبت به اغتشاشات اخیر در ایالات متحده آمریکا اظهار داشت: در اینکه دستگاه دیپلماسی ما همیشه یک پله از بقیه دنیا عقب است شکی نیست، اما قصه آمریکا فراتر از یک موضع‌گیری است.

وی تاکید کرد: فکر می‌کنم آمریکایی‌ها در واقعیت به وعده‌ای که حضرت امام داده بودند و حضرت آقا گفته بودند که امپریالیسم آمریکا در سراشیبی سقوط است، در حال رقم خوردن است و در مورد آمریکا این سرعت سقوط است که رو به افزایش است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دیدیم که تقریباً بسیاری از کشورها موضع‌گیری کردند و اتفاقی که در آمریکا افتاده است را افتضاح بزرگی برای ایالات متحده دانستند. ضمن اینکه شاید این انتقاد به دستگاه دیپلماسی وارد باشد که آمریکایی‌ها که در سال ۱۳۸۸ آنقدر ولع داشتند اتفاقات کوچک در ایران را بزرگ جلوه دهند و مشتی آدم که اهداف مشخصی داشتند را مردم ایران قلمداد کنند، امروز در سراشیبی سقوط هستند اما دستگاه دیپلماسی ما خواب است. حقیقت این است که بیشتر از این نمی‌شد از وزارت خارجه انتظار داشت.منبع: مهر