کد خبر : 108105

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین تیتر اخبار خبرگزاری مهر استان سمنان در روزهای اخیر شامل مشکل نداشتن مسکن برای سه هزار و ۸۰۰ مددجوی بهزیستی، ضرورت استفاده از انرژی خورشیدی و همچنین گیاهان دارویی، انجام ۳۲۰ هزار مترمربع آسفالت و تغییر وضعیت کرونایی در شهرستان دامغان و اعلام سمنان به مثابه تنها شهر وضعیت نارنجی […]به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین تیتر اخبار خبرگزاری مهر استان سمنان در روزهای اخیر شامل مشکل نداشتن مسکن برای سه هزار و ۸۰۰ مددجوی بهزیستی، ضرورت استفاده از انرژی خورشیدی و همچنین گیاهان دارویی، انجام ۳۲۰ هزار مترمربع آسفالت و تغییر وضعیت کرونایی در شهرستان دامغان و اعلام سمنان به مثابه تنها شهر وضعیت نارنجی استان تقدیم نگاه شما همراهان می‌شود.منبع: مهر