کد خبر : 108588

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان از کارگاه های بخش خصوصی تعمیر ترانسفورماتور، بازدید به عمل آورد و پس از بررسی وضعیت موجود، بر همکاری بیشتر بخش خصوصی با این شرکت تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری خوز ۲۴ – دکتر علی خدری در این بازدید با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و اهمیت اقتصادی کارگاه های تعمیر ترانس، گفت: اهمیت ترانسفورماتور ها در شبکه های تولید، انتقال و توزیع آنچنان بالا است که در صورت خرابی این دستگاه ها، هزینه های بسیار زیادی به همراه دارد لذا در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، اورهال ترانسفورماتورها بسیار مهم است.

خدری با تاکید بر وسیع تر کردن کارگاه های تعمیر ترانسفورماتورها، افزود: در این خصوص از همکاری با بخش خصوصی به ویژه تعامل بیشتر برای راه اندازی کارگاه های وسیع تر استقبال می کنیم.