کد خبر : 107602

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در فضای مجازی نوشت: قانون اساسی ۳۱ سال است که تغییر کرده و قرائت آقای رئیس جمهور از اصل ۱۱۳ قانون اساسی مربوط به قبل از بازنگری قانون اساسی است. وی افزود: پس از بازنگری، شورای نگهبان در سه مقطع و سه دولت از […]به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در فضای مجازی نوشت: قانون اساسی ۳۱ سال است که تغییر کرده و قرائت آقای رئیس جمهور از اصل ۱۱۳ قانون اساسی مربوط به قبل از بازنگری قانون اساسی است.

وی افزود: پس از بازنگری، شورای نگهبان در سه مقطع و سه دولت از جریان‌های مختلف سیاسی در سال‌های ۸۲، ۹۱ و۹۹ یک نظر و رویه واحد را در این خصوص داشته است.منبع: مهر