کد خبر : 107687

به گزارش خبرنگار مهر، حسین درودیان عصر امروز در نشست تخصصی «قوه قضائیه، خلق پول و صیانت از حقوق عامه» با بیان اینکه خلق پول، یک موضوع فرعی در تسهیلات دهی است و باید مراقبت لازم صورت گیرد تا پول خلق شده به دست کسانی برسد که از این پول ثروت تولید می‌کنند؛ البته منفعت […]به گزارش خبرنگار مهر، حسین درودیان عصر امروز در نشست تخصصی «قوه قضائیه، خلق پول و صیانت از حقوق عامه» با بیان اینکه خلق پول، یک موضوع فرعی در تسهیلات دهی است و باید مراقبت لازم صورت گیرد تا پول خلق شده به دست کسانی برسد که از این پول ثروت تولید می‌کنند؛ البته منفعت باید به صورت حداکثری بین مردم توزیع شود ولی کاربرد و استفاده از آن نباید گسترش یابد.

پژوهشگر حوزه پول و بانک افزود: خلق پول در اقتصاد ایران به کرات صورت گرفته و نوع مصرفی که پیدا کرده، کاملاً غیرمولد و غیر توسعه‌ای بوده است؛ به نحوی که اشخاص غیرکارآفرین این وام‌ها را دریافت کرده و اصل تسهیلات کلان را به این سمت برده‌اند که به این افراد، وام تعلق گیرد؛ این در حالی است که تسهیلات مذکور وثیقه نیز ندارد.

وی تصریح کرد: مسئولیت اصلی در این رابطه با بانک مرکزی است؛ چراکه هر چیزی را با دار و درفش نمی‌توان کنترل کرد؛ بلکه بانک مرکزی اهرم‌هایی دارد که قادر است بانک‌هایی که فعالیت غیرمولد و غیرتوسعه ای داشته و خلق پول دارند را کنترل نموده و کاری کند که آرام آرام بدون برخورد قضائی، ریشه متخلفان خشک شود و البته بانک‌های خوب نیز تبدیل به بانک‌های قوی شوند.

به گفته درودیان، بانک مرکزی ژاپن اولویت‌ها را تعیین می‌کند و بر اساس آن اولویت، اجازه می‌دهند که بانک ایجاد شعبه کند؛ پس این ابزارهای نظارتی دست بانک مرکزی است؛ اگرچه روابط و مناسبات پولی که بانک مرکزی با خود بانک‌ها دارد هم مهم است و بانک‌ها خیلی وقت‌ها به پول بانک مرکزی نیاز دارند؛ بنابراین بانک مرکزی قادر است به صورت ترجیحی این پول را به بانک‌ها بدهد و اگر بانکی بد عمل می‌کند، باید نرخ سود بالایی بدهد که این خود را در صورتهای مالی و سود و زیان بانک نشان می‌دهد.

وی اظهار داشت: وقتی که سیاستگذاری بانک مرکزی درست باشد، آرام آرام بانکی که بد عمل می‌کند، سودآوری خود را از دست می‌دهد و کوچک می‌شود؛ بنابراین اینجا جای ورود قوه قضائیه است که باید بر روی جزئیات فعالیت بانک‌ها وارد شود.

درودیان گفت: مگر قوه قضائیه چقدر قادر است که برخورد با نظام بانکی داشته باشد؟ در حالیکه چارچوب سیاستگذاری بانکی باید درست باشد و بازی باید درست طراحی شود؛ در حالیکه وقتی بازی غلط است، شأن مقام اجرایی و سیاستگذاری درست در نظر گرفته نشده و نمی‌تواند نظارت مکفی داشته باشد.

این پژوهشگر حوزه پول و بانک گفت: مهمترین نکته این است که بانکداری امروز، یک فعالیت حاکمیتی است و بانک‌ها دائماً می‌گویند که یک بنگاه هستیم که نباید بر آنها نظارت شود؛ ولی اگر کم هم آوردند از بانک مرکزی منابع می‌گیرند.

وی افزود: قدرت خلق پول عالی‌ترین درجه آفرینش دولت است و این یک امر حاکمیتی و بالاترین شئون حاکمیتی است؛ منافع و مصارف خلق پول را باید بومی سازی کرد؛ این در حیطه توان بانک مرکزی است و او قادر است که اگر بخواهد از اهرمها استفاده کند تا منافع خلق پول به نفع حداکثری توزیع شود.

درودیان معتقد است کسانی که جریان خصوصی سازی بانک‌ها را شروع کردند، در پیشگاه افکار عمومی باید مواخذه شوند که چرا این رویه را بنیان گذاری کردند.منبع: مهر