کد خبر : 108069

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون دبیرکل حزب الله لبنان اقدام آمریکا در ترور شهید قاسم سلیمانی را نشانگر اوج ضعف آمریکا در مواجهه با واقعیت‌های منطقه بویژه پس از شکست‌های متوالی واشنگتن در منطقه برشمرد. شیخ نعیم قاسم در گفتگو با یونیوز درباره واکنش حزب الله به ترور شهید سلیمانی هم گفت: دختر شهید قاسم […]به گزارش خبرگزاری مهر، معاون دبیرکل حزب الله لبنان اقدام آمریکا در ترور شهید قاسم سلیمانی را نشانگر اوج ضعف آمریکا در مواجهه با واقعیت‌های منطقه بویژه پس از شکست‌های متوالی واشنگتن در منطقه برشمرد.

شیخ نعیم قاسم در گفتگو با یونیوز درباره واکنش حزب الله به ترور شهید سلیمانی هم گفت: دختر شهید قاسم سلیمانی از اطمینان خود به وفاداری سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله نسبت به انتقام شهید سلیمانی سخن گفت.

وی افزود: طبیعی است که حزب الله در این خصوص دست به کاری بزند و در خصوص جزئیات این موضوع نمی‌توان سخن گفت. مسیر رویارویی با آمریکا طولانی و پیچیده است و جزئیات زیادی دارد.

معاون دبیرکل حزب الله تاکید کرد: ان شاء الله به وظیفه خود به شکل مناسب عمل خواهیم کرد.منبع: مهر