کد خبر : 107566

کمیسیون آموزش مجلس بند اجرای سند ۲۰۳۰ را از بودجه ۱۴۰۰ حذف کرد منبع: مهر
کمیسیون آموزش مجلس بند اجرای سند ۲۰۳۰ را از بودجه ۱۴۰۰ حذف کردمنبع: مهر