کد خبر : 106494

محمدابراهیم آقابابایی در گفتگو با خبرنگار مهر از واریز یک هزار میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داد و گفت: با انعقاد قراردادها میان صندوق توسعه ملی و صندوق تثبیت بازار سرمایه و نیز تصویب آن، مسیر برای سپرده‌گذاری‌های بیشتر از سوی صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه […]محمدابراهیم آقابابایی در گفتگو با خبرنگار مهر از واریز یک هزار میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داد و گفت: با انعقاد قراردادها میان صندوق توسعه ملی و صندوق تثبیت بازار سرمایه و نیز تصویب آن، مسیر برای سپرده‌گذاری‌های بیشتر از سوی صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه باز شد.

مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه افزود: بر اساس قوانین موجود، از سال ۱۳۹۴ به بعد، صندوق توسعه ملی باید یک درصد از منابع سالانه خود را در صندوق تثبیت بازار سرمایه، سپرده‌گذاری می‌کرده که این موضوع اکنون به ثمر نشسته و علیرغم اینکه چند ماه زمان سپری شد تا تکلیف قرارداد مشخص شده و به تصویب برسد، اما اکنون هزار میلیارد تومان از این منابع به صندوق تثبیت بازار سرمایه به منظور پشتیبانی از سهامداران واریز شده است.

وی تصریح کرد: با واریز هزار میلیارد تومان، مسیر برای سپرده‌گذاری های بیشتر از سوی صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه باز شده است؛ به عبارت دیگر صندوق توسعه ملی اکنون چارچوب قراردادی و شیوه تعاملی لازم را در اختیار دارد که مورد توافق دوطرف است.

آقابابایی در پاسخ به این سوال که آیا این منابع صرف خرید سهام در بازار شده است، گفت: خیر ظرف دو روز گذشته که این منابع واریز شده، هیچ ضرورتی به خرید از سوی صندوق تثبیت بازار سرمایه احساس نشده است و این منابع صرف خرید سهام نشده است.

وی اظهار داشت: تغییرات شاخص ظرف روزهای گذشته به دلیل ورود صندوق تثبیت بازار سرمایه نبوده است.

به گفته آقابابایی، توافق به این صورت است که صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه با نرخ سالانه ۱۲ درصد و طی یک قرارداد ۵ ساله سپرده‌گذاری می کند و در پایان ۵ سال اصل مبلغ به صندوق توسعه ملی برمی گردد.منبع: مهر