کد خبر : 106259

با توجه به گزارش سازمان جهانی بهداشت حیوانات OIE مبنی بر بروز بیماری KHV در مزارع آبزیان کشور عراق و احتمال انتقال بیماری به مزارع پرورش ماهیان گرمابی استان موارد زیر از سوی تمام ذینفعان بایستی رعایت گردد.

 

با توجه به گزارش سازمان جهانی بهداشت حیوانات OIE مبنی بر بروز بیماری KHV در مزارع آبزیان کشور عراق و احتمال انتقال بیماری به مزارع پرورش ماهیان گرمابی استان موارد زیر از سوی تمام ذینفعان بایستی رعایت گردد.

۱- جلوگیری از تردد افراد متفرقه به مزارع پرورش ماهی  بعمل آید (بویژه در مزارع صادرات محور این موضوع با جدیت بیشتری پیگیری گردد).

۲- از ورود هر گونه آبزیان زنده یا صید شده از مبدا کشور عراق جلوگیری بعمل آید.

۳- شرکت در دوره های آموزشی ترویجی در خصوص رعایت اصول امنیتی و زیستی و آشنایی با بیماری KHV

۴- تمام مزارع پرورش ماهی که در امر صادرات به کشور عراق فعال هستند موظف هستند تمام باسکت ها و خودروهای حامل آبزیان صادراتی را در محل درب ورودی شست و شو و ضد عفونی نمایند.

۵- همکاری لازم با اکیپ های عملیاتی بررسی بیماریهای ابزیان اداره کل دامپزشکی استان خوزستان

۶- در صورت بروز تلفات سریعا به اداره دامپزشکی شهرستان اطلاع رسانی گردد.

۷- حد الامکان از برگشت سبدهای ویژه آبزیان صادراتی از کشور عراق به مزارع پروش جلوگیری بعمل آید و درصورت برگشت بایستی در مرز ورودی مورد شستشو و ضدعفونی قرار گیرند

۸- از نقل و انتقال بچه ماهیان زنده بدون مجوز دامپزشکی بین مزارع ماهی استان خوزستان جلوگیری بعمل آید.