کد خبر : 107424

به گزارش خبرگزاری مهر، تازه‌ترین نرخنامه این سازمان که در واپسین روزهای پاییز و در آستانه «شب چله» منتشر شد، حاکی از اختلاف ۳۶ درصدی قیمت میوه‌ها در میادین میوه و تره بار با میانگین قیمت‌های سطح شهر است. قیمت انواع میوه‌ها از جمله میوه‌های ویژه «شب یلدا» به شرح زیر اعلام شده است. ۱. […]به گزارش خبرگزاری مهر، تازه‌ترین نرخنامه این سازمان که در واپسین روزهای پاییز و در آستانه «شب چله» منتشر شد، حاکی از اختلاف ۳۶ درصدی قیمت میوه‌ها در میادین میوه و تره بار با میانگین قیمت‌های سطح شهر است.

قیمت انواع میوه‌ها از جمله میوه‌های ویژه «شب یلدا» به شرح زیر اعلام شده است.

۱. هندوانه هر کیلوگرم ۲,۶۰۰ تومان

۲. انار هر کیلوگرم ۱۳,۴۰۰ توما ن

۳. خرمالو هر کیلوگرم ۱۳,۵۰۰ تومان

۴. ازگیل هر کیلوگرم ۱۳,۹۰۰ تومان

۵. پرتقال تامسون شمال ۹,۹۰۰ تومان

۶. پرتقال تامسون جنوب ۱۲,۲۰۰ تومان

۷. سیب قرمز هر کیلوگرم ۸,۵۰۰ تومان

۸. سیب زرد هر کیلوگرم ۹,۹۰۰ تومان

۹. نارنگی جنوب هر کیلوگرم ۹,۵۰۰ تومان

۱۰. نارنگی شمال هر کیلوگرم ۱۱,۹۰۰ تومانمنبع: مهر