کد خبر : 106727

به گزارش خبرگزاری مهر، «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر سابق عراق در اولین گفتگوی رسانه‌ای خود پس از استعفاء تأکید کرد که «شهید سلیمانی» خط قرمزی بود که آمریکا از آن عبور کرد. وی همچنین به صراحت اعلام کرد که آمریکایی‌ها برای شکست نشست پارلمان رای‌گیری در مورد اخراج نیروهای خود، دست به کارهای غیرممکن زدند. […]به گزارش خبرگزاری مهر، «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر سابق عراق در اولین گفتگوی رسانه‌ای خود پس از استعفاء تأکید کرد که «شهید سلیمانی» خط قرمزی بود که آمریکا از آن عبور کرد.

وی همچنین به صراحت اعلام کرد که آمریکایی‌ها برای شکست نشست پارلمان رای‌گیری در مورد اخراج نیروهای خود، دست به کارهای غیرممکن زدند.

عبدالمهدی افزود که «آمریکایی‌ها از ما خواستند که یا با آنها باشیم یا مخالف آنها باشیم و ما به آنها گفتیم: “ما نمی‌توانیم علیه شما یا با شما باشیم. ” عراق به عنوان یک دولت و یک کشور همیشه یک موقعیت متعادل بین دو طرف دارد».

به گفته این مقام مستعفی عراق، شیعه فقط یک واژه مذهبی نیست یا اینکه فقط اکثریت جمعیت شیعه هستند؛ بلکه آنها در فرهنگ عمومی از اهمیت بسیاری برخوردارند.

نخست وزیر سابق عراق با اشاره به اینکه این کشور از تظاهرات در ماه اکتبر درس‌های سختی آموخت؛ گفت: «بخشی از آنچه که ما از طریق تظاهرات و از نظر انگیزه‌ها و پیامدها با آن زندگی کردیم یا در آن به سر می‌بریم، کشورهای منطقه عامل آن بودند.

عبدالمهدی همچنین در بخشی دیگر از اظهارات خود به توافقنامه چین و عراق اشاره کرد و اظهار داشت که این توافقنامه زیرساخت کامل برای عراق ایجاد می‌کند.منبع: مهر