کد خبر : 107205

رویکردآستان قدس همکاری حداکثری بامسئولان برای رفع مشکلات مردم است منبع: مهر
رویکردآستان قدس همکاری حداکثری بامسئولان برای رفع مشکلات مردم استمنبع: مهر