کد خبر : 106608

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رهبر شیعیان بحرین بیانیه ای را در خصوص عادی سازی روابط برخی رژیم های عربی با رژیم صهیونیستی منتشر کرد. «شیخ عیسی قاسم» در این بیانیه آورده است: از ابتدا مشخص بود که عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی نتایج خطرناک و فاجعه باری به همراه خواهد […]به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رهبر شیعیان بحرین بیانیه ای را در خصوص عادی سازی روابط برخی رژیم های عربی با رژیم صهیونیستی منتشر کرد.

«شیخ عیسی قاسم» در این بیانیه آورده است: از ابتدا مشخص بود که عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی نتایج خطرناک و فاجعه باری به همراه خواهد داشت.

این بیانیه می افزاید: خواری و ذلت رژیم های سازشکار با رژیم صهیونیستی اندکی بعد از امضای توافق خیانت نمایان شد.

رهبر شیعیان بحرین افزود: سازشکاران با رژیم صهیونیستی، از امت خود تبری جسته و چنین باور دارند که سرنوشت آنها به خواست آمریکا و صهیونیسم گره خورده است.

گفتنی است که امارات و بحرین ماه سپتامبر گذشته با رژیم صهیونیستی توافق سازش و برقراری روابط دیپلماتیک امضا کردند.منبع: مهر