کد خبر : 106197

سازمان ساماندهى مشاغل شهرى بازارچه حصیرآباد را در اختیار گروه هاى جهادى منطقه قرار داده است .

در سال جهش تولید و در راستاى عمل به فرمایشات مقام معظم رهبرى در خصوص توجه به دهک هاى کم درآمد و تقویت مشاغل خانگى و اقتصاد مقاومتى، سازمان ساماندهى مشاغل شهرى بازارچه حصیرآباد را در اختیار گروه هاى جهادى منطقه قرار داده است .

بابک ربیعى رییس سازمان ساماندهى مشاغل شهرى با بیان این مطلب گفت : تاکید شهردار و شوراى پنجم استفاده از ظرفیت هاى بومى و توانمند سازى دهک هاى پایین است .فلذا شهردارى نمى تواند از ظرفیت هاى خود براى تقویت بخش خصوصى و رونق یافتن کسب و کارهاى خرد استفاده نکند .

ربیعى در پایان خاطر نشان کرد: تجربه همکارى مشترک با گروه هاى جهادى در بازارچه حصیرآباد قابل تعمیم به سایر نقاط شهر خواهد بود و به الگویى از کار انقلابى و فعالیت جهادى تبدیل خواهد شد .