کد خبر : 106420

جزئیات تعطیلی ادارات استان تهران شنبه ابلاغ می شود منبع: مهر
جزئیات تعطیلی ادارات استان تهران شنبه ابلاغ می شودمنبع: مهر