کد خبر : 105803

روح الله ایزدخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: بررسی طرح ساماندهی تولید و عرضه خودرو در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن قرار گرفت. وی بیان کرد: کلیات این طرح به تصویب اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رسید. منبع: مهرروح الله ایزدخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: بررسی طرح ساماندهی تولید و عرضه خودرو در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن قرار گرفت.

وی بیان کرد: کلیات این طرح به تصویب اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رسید.منبع: مهر