کد خبر : 105933

کارهای غلط خود را به گردن دیگران نیندازید منبع: مهر
کارهای غلط خود را به گردن دیگران نیندازیدمنبع: مهر