کد خبر : 105541

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، عباس حاجی زاده گفت: بر اساس مصوبه هیأت دولت و ستاد تنظیم بازار وظایف تخصیص ارز ثبت سفارش نهاده‌های دامی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده است اما هنوز متولی و مجری معرفی واردکنندگان به بانک مرکزی برای تخصیص […]به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، عباس حاجی زاده گفت: بر اساس مصوبه هیأت دولت و ستاد تنظیم بازار وظایف تخصیص ارز ثبت سفارش نهاده‌های دامی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده است اما هنوز متولی و مجری معرفی واردکنندگان به بانک مرکزی برای تخصیص ارز مشخص نشده است.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران افزود: در زمان جابجایی مسئولیت‌ها، معمولاً فرآیندهای اجرایی دچار سکته و توقف تا انتقال کامل وظایف و تعیین واحدهای مسئول و اجرایی جدید می‌شوند.

حاجی زاده با تاکید بر عدم توقف در روند تأمین کالاهای اساسی کشور تصریح کرد: برای جلوگیری از ایجاد وقفه در تأمین کالا باید در اسرع وقت مسئول یا مسئولین اجرایی و وظایف آنها در فرآیندهای اجرایی تعیین و معرفی شوند.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران خاطرنشان کرد: تسریع روند در تعیین واحد اجرایی جهت پیگیری تخصیص ارز می‌تواند فرآیند تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را سرعت بیشتری ببخشد.منبع: مهر