کد خبر : 105154

مزایده عمومی واگذاری بازار روز باغچه سازمان ساماندهی مشاغل شهری واقع درگلستان 

  به گزارش اداره ارتباطات سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی، این سازمان درنظر داردامتیاز اجاره محلی   واقع در گلستان ،میدان کارگر ، جهت عرضه مستقیم میوه وتره بار موسوم به بازار روز باغچه شهرداری  را  برای مدت سه سال از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

 لذا اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۹/۸/۱۲ توسط واحد حقوقی و قراردادهای سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی واقع در راه بند مقابل میدان بارفروشان قدیم(محل سابق ساختمان اتوبوسرانی اهواز تلفن تماس( ۳۲۲۴۱۴۵۵ ) به متقاضیان واجد شرایط تسلیم می شود .