کد خبر : 105457

مراسم تودیع و معارفه مدیر اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان خوزستان برگزار شد

خوزستان/خوز ۲۴ : مراسم مذکور در دارایی با حضور میرمعینی عضو هیآت مدیره و معاوت بهره برداری و فروش سازمان، دمیاد عضو هیآت عالی نظارت، اصغرزاده حوزه مدیرعامل و روابط عمومی، خسروی سرپرست حراست، دکتر کاویانی نماینده وزیر و چند تن از مدیران استان از زحمات فریبرز گرگی تقدیر و تشکر و آرزوی موفقیت در تمام مراحل زندگی و به جای ایشان علی اصغر نظام دوست بعنوان مدیر جدید اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان خوزستان منصوب گردید .

شایان ذکر است در جلسه معارفه جهت مرتفع شدن مشکلات استان نیز صحبت شد و در نهایت پس از اتمام جلسه معارفه، مدیریت جدید و اسبق به همراه هیآت همراه دیداری با کارکنان مدیریت و جمع آوری فروش اموال تملیکی داشتند.