کد خبر : 104801

مجلس از واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش‌خصوصی تفحص می‌کند منبع: مهر
مجلس از واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش‌خصوصی تفحص می‌کندمنبع: مهر