کد خبر : 105843

موسی شاعری شهردار اهواز در خصوص فرسودگی و قدیمی بودن شبکه فاضلاب این شهر گفت: نداشتن شبکه دفع آب‌های سطحی در شهر اهواز بعد از بارش‌هایی که سیل ۹۸ را به همراه داشت، آسیب‌های جدی به شبکه فاضلاب وارد شد.

شهردار اهواز افزود: بارش ۶۰ میلیمتری پارسال که در ۲۵ سال اخیر بی سابقه بود و همچنین بارش ۸۰ میلیمتری که در ۵۵ سال گذشته عجیب بوده است سبب وارد شدن حجم زیادی از آب به شبکه فاضلاب و معابر شد که این حجم آب در هر جایی از شهر که ببارد باعث آبگرفتگی معابر می‌شود مگر اینکه شبکه پیشرفته‌ای برای دفع  آب‌های سطحی در اهواز  وجود داشته باشد که این شهر از وجود چنین شبکه‌ای محروم است.

شاعری بیان داشت: طرح مشترکی برای اولین بار میان شهرداری و شرکت آب و فاضلاب با همت شورای شهر تحت عنوان طرح ضربتی برای رفع ۴۰۰ نقطه آبگرفتگی و ۵۷ نقطه فوق بحرانی که شرایط بدی داشتند، انجام شد که قرار بود بعد از بارندگی در مناطق بحرانی اسفند امسال شروع و تا اردیبهشت ماه به اتمام برسد.

شهردار اهواز تصریح کرد: ۵۷ پروژه میان شهرداری اهواز و آبفا تعریف شده است که ۲۸ طرح از سوی شهرداری و آبفا و بقیه هم مشترک انجام شد و این طرح‌ها به این معنی نیست که در بارندگی‌های آینده شاهد آبگرفتگی خیابان‌ها و معابر نباشیم و در حال حاضر باتوجه به وضعیت موجود و پروژه‌های تعریف شده، معادل ۲ برابر هزینه عمرانی شهرداری در پارسال بوده است.

این مقام مسئول در پایان گفت: بخش زیادی از پروژه طرح ضربتی به نتیجه رسید و طبق زمان بندی انجام شده، تا پایان آبان ماه امسال اجرایی می‌شود.