کد خبر : 104661

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، علیرضا زالی در برنامه تیتر امشب گفت: ستاد ملی مقابله با کرونا ظرفیت نهادی نوین، فرابخشی و بین نهادی مستقل دارد. او با اشاره به دیدار امروز رئیس و اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا با رهبر انقلاب افزود: یکی از نکاتی که مقام معظم رهبری بر […]به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، علیرضا زالی در برنامه تیتر امشب گفت: ستاد ملی مقابله با کرونا ظرفیت نهادی نوین، فرابخشی و بین نهادی مستقل دارد.

او با اشاره به دیدار امروز رئیس و اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا با رهبر انقلاب افزود: یکی از نکاتی که مقام معظم رهبری بر آن تاکید داشتند شکل گیری یک عقبه میدانی برای ستاد ملی مقابله با کرونا بود.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران ادامه داد: چهره فراگیر، متکثر و فرسایشی که این ویروس در کشور ایجاد کرده، به گونه‌ای است که بخش زیادی از توان و استطاعت دستگاه‌های اجرایی مصروف شده است.

او گفت: با توجه به ازمان و فرسایشی بودن این فرایند، لازم است که با طراوت و بازآرایی جدید، همه دستگاه‌های اجرایی و ذیربط، حول مصادیق و منویات مجموعه ستاد ملی فعالیت کنند.

زالی تاکید کرد: شرایط فعلی و سختی، صعوبت و چالش‌های فراسویی و نوینی که در عرصه مقابله با این ویروس وجود دارد، به گونه‌ای اقتضا می‌کند که همه دستگاه‌ها مجدداً با فرض یک آرایش شبه جنگی، وارد میدان شوند و همه بضاعت دستگاه‌ها در زمره ممارست ستاد ملی قرار گیرد.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران در ادامه اعلام کرد: به علت داشتن ساختار منسجم و توانمند بهداشتی، بارها مورد ستایش سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته ایم.

به گفته او مردم باید بیشتر به فرزندانشان در مراکز درمانی اعتماد کنند و در امر بیماریابی یاریگر جوانان خود باشند.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران تاکید کرد: با بیماریابی سریع و درمان زودرس، مراجعه بیماران بدحال با شرایط وخیم به مراکز درمانی کمتر خواهد شد و باعث می‌شود از بار این مراکز کاسته شود.منبع: مهر