کد خبر : 105183

به گزارش خبرگزاری مهر، ایالات متحده آمریکا این روزها شاهد مشارکت بالای رأی دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ است؛ بطوری که بیش از ۹۶ میلیون رأی اولیه به صندوق انداخته شده که طبق پیش بینی انتخاباتی آمریکا این رقم معادل تقریباً ۷۰ درصد از کل آرای ثبت شده در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ این […]به گزارش خبرگزاری مهر، ایالات متحده آمریکا این روزها شاهد مشارکت بالای رأی دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ است؛ بطوری که بیش از ۹۶ میلیون رأی اولیه به صندوق انداخته شده که طبق پیش بینی انتخاباتی آمریکا این رقم معادل تقریباً ۷۰ درصد از کل آرای ثبت شده در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ این کشور است. حدود ۶۰ میلیون آرای پستی داده شده نیز در حدود دو برابر آرای پستی در انتخابات سال ۲۰۱۶ است.

دونالد ترامپ با پیروزی در ایالت کنتاکی توانست ۸ آرای الکترال (مجمع برگزینندگان) این ایالت را از آن خود سازد. در مقابل، جو بایدن با پیروزی در ایالت لیبرال ورمونت، ۳ رأی الکترال را تصاحب کرد.

همچنین پس از شمارش آرای ویرجینای غربی (۵ رأی الکترال)، ترامپ برنده نهایی در این ایالت شد. جو بایدن نیز برنده ایالت ویرجینیا با ۱۳ رأی الکترال شد. در نتیجه، تاکنون جو بایدن با ۱۶ رأی الکترال پیشتاز است (در برابر ۱۳ رأی الکترال ترامپ).

شایان ذکر است که هریک از این نامزدها برای پیروزی نهایی در انتخابات ۲۰۲۰ باید مجموعاً ۲۷۰ رأی الکترال را بدست آورند.

با شمارش حدود ۶۷ درصد آرای انتخاباتی ایالت فلوریدا، ترامپ با کسب ۵۰ درصد آرا از بایدن با کسب ۴۹ درصد آرا پیشتاز است. ایالت فلوریدا جز ایالات مهم و کلیدی در انتخابات با ۲۹ رأی الکترال است.منبع: مهر