کد خبر : 105327

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبدالهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل در توییتی با اشاره به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تاکید کرد: ما با حزب دموکرات و جمهوریخواه US مذاکره داشتیم. برجام از زمان اوباما نقض آمریکایی را آغاز کرد. ذوق زدگی از آمدن یکی و رفتن دیگری همان یافتن سراب آرزوها […]به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبدالهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل در توییتی با اشاره به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تاکید کرد: ما با حزب دموکرات و جمهوریخواه US مذاکره داشتیم. برجام از زمان اوباما نقض آمریکایی را آغاز کرد. ذوق زدگی از آمدن یکی و رفتن دیگری همان یافتن سراب آرزوها در آمریکاست. واقعیت آنجا همین است که می‌بینیم.

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل ادامه داد: بی تردید ایران قوی است و با اقتصادی قوی بیمه خواهد شد. با جهان رابطه عزتمند داریم.منبع: مهر