کد خبر : 105622

سرپرست اداره کل امور زنان وخانواده استانداری خوزستان از تشکیل کمیته اشتغال زنان وخانواده در خوزستان خبر داد .

زینب پارسا فخر سرپرست امور زنان وخانواده استانداری خوزستان بیان کرد: این کمیته  به ریاست اداره کل امور زنان وخانواده ودبیری اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان در راستای ساماندهی وضعیت شغلی زنان وایجاد بستر مناسب برای استفاده  ازفرصت های شغلی و… در استان تشکیل خواهد شد.

پارسا فخر اظهار کرد:شناسایی فرصت های شغلی در تمام شهرستان ها ،بررسی مشکلات اشتغال زایی زنان ،تهیه آمار واطلاعات اشتغال زنان در هر منطقه ،تدوین طرح هایی برای گسترش مشاغل بانوان ،ایجاد فضای مناسب برای برقراری عدالت جنسیتی در بازار کار،توانمندسازی زنان ،استفاده از ظرفیت صندوق های حمایتی ،مشاوره شغلی برای استفاده از ظرفیت های شغلی از جمله برنامه های کمیته اشتغال زنان وخانواده می باشد که با تعامل وهماهنگی بین دستگاهی انجام خواهد شد .

وی در خصوص رویکرد های کمیته گفت :با ساماندهی بازارچه های خوداشتغالی زنان در کل استان وایجاد فضای مناسب در بازارچه ها برای شغل های خرد وخانگی می توانیم اقتصاد منطقه ای را تقویت کنیم.

سرپرست امور زنان وخانواده استانداری خاطرنشان کرد :ارائه محصولات ایجاد شده در خانواده علاوه برایجاد درآمد ثابت برای زنان ،کاهش فشار اقتصادی درمناطق کمتر برخوردار را نیزدنبال خواهد داشت.