کد خبر : 105485

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان اداری و استخدامی، این سازمان در بخشنامه‌ای که به منظور سنجش موفقیت دستگاه‌ها در راستای تحقق اهداف و وظایف محول‌شده و همچنین تکالیف تعیین‌شده در نقشه راه اصلاح نظام اداری و برنامه جامع اصلاح نظام اداری – دوره دوم – ابلاغ شده است، شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد […]به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان اداری و استخدامی، این سازمان در بخشنامه‌ای که به منظور سنجش موفقیت دستگاه‌ها در راستای تحقق اهداف و وظایف محول‌شده و همچنین تکالیف تعیین‌شده در نقشه راه اصلاح نظام اداری و برنامه جامع اصلاح نظام اداری – دوره دوم – ابلاغ شده است، شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹ دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی مشخص شده است.

همچنین در خصوص شاخص‌های عمومی سطح استانی و دستورالعمل امتیازدهی شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹ متعاقباً در وبسایت سازمان اداری و استخدامی کشور اطلاع‌رسانی و شاخص‌های اختصاصی ستاد دستگاه‌ها و سازمان‌های وابسته توسط سازمان اداری و استخدامی کشور نهایی و ابلاغ خواهد شد.

طبق این بخشنامه، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استانی در بعد شاخص‌های عمومی و اختصاصی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و از طریق سامانه جامع مدیریت عملکرد دولت انجام خواهد شد.

در این بخشنامه تصریح شده است؛ مهلت دریافت گزارش خودارزیابی ستاد دستگاه و سازمان‌های وابسته در بعد شاخص‌های عمومی حداکثر تا تاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۹و در بعد شاخص‌های اختصاصی ستاد دستگاه و گزارش خودارزیابی سطح استان در بعد شاخص‌های عمومی و اختصاصی حداکثر تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ از طریق سامانه جامع مدیریت عملکرد دولت صورت خواهد گرفت.

با توجه به اینکه سال ۱۳۹۹ آخرین سال اجرای برنامه جامع اصلاح نظام اداری – دوره دوم – است، ارزیابی عملکرد شاخص‌های عمومی ستاره‌دار در سطوح ملی و استانی بر اساس اهداف و عملکرد تجمیعی سه‌ساله (۹۷ تا ۹۹) انجام خواهد شد.

گفتنی است، نتایج ارزیابی‌های انجام‌شده، ضمن ارائه در شورای‌عالی اداری و گزارش به رئیس‌جمهوری، در جشنواره شهید رجایی اعلام و به اطلاع عمومی خواهد رسید.منبع: مهر