کد خبر : 105359

تعداد مشاغلی که از ۲۰ آبان الی ۲۰ آذر در تهران، مراکز استان ها و شهرهای پرجمعیت، حداکثر تا ساعت ۱۸ مجاز به فعالیت هستند، اعلام شد.

لیست مشاغلی که از ۲۰ آبان الی ۲۰ آذر در تهران، مراکز استان ها و شهرهای پرجمعیت، حداکثر تا ساعت ۱۸ مجاز به فعالیت هستند، منتشر شد.

 

مشاغلی که از ۲۰ آبان تا ۲۰ آذر در تهران و مراکز استان ها مجاز به فعالیت هستند