اسلامی افزود: بیش از هزار و ۲۰۰ دستگاه انواع واگن و لوکوموتیو ساخت داخل یا بازسازی شده وارد ناوگان شده است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تولید ریل ملی افزود: در سال ۹۸ تولید ریل داخلی محقق شد و امروز دیالوگ بین شرکت راه‌آهن، شرکت ساخت و ذوب‌آهن فشار برای تحویل بیشتر ریل است.
وی اضافه کرد: ما در پروژه‌های ریلی از ریل داخلی استفاده می‌کنیم.
اسلامی ادامه داد: شرایط اقتصادی ما و این حرکت جهشی در جنگ اقتصادی نرخ ارز ما را بر این می‌دارد که مهم‌ترین تکلیفمان به چالش کشیدن اصل تقاضا برای ارز و استفاده از ظرفیت داخل باشد.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: نمایشگاهی که امروز افتتاح می‌شود سفره را برای همه کسانی که دل در گرو پیشرفت کشور دارند آماده می‌کند.
وی افزود: سیاست‌های کلی نظام و تاکیدات مقام معظم رهبری در باره توسعه ریلی همواره مورد پیگیری رئیس جمهور نیز هست.
اسلامی با بیان این که وعده اتصال ۵ استان به شبکه ریلی محقق شد، گفت: به زودی هم ۴ استان اردبیل، کردستان، چهار محال و بختیاری و بخشی از خراسان شمالی از اتصال به خط ریلی بهره‌مند می‌شوند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در این دولت ظرفیت خطوط ریلی ۴۰ درصد افزایش یافت، گفت: تا پایان سال ۱۴۰۰ ظرفیت خطوط ریلی ۶۰ درصد افزایش می‌یابد.
وی افزود: سهم حمل و نقل ریلی در جابجایی بار بنادر امام خمینی(ره) و شهید رجایی در سال ۹۹ دو برابر شده است.
اسلامی بیان کرد: تا سال آینده در مسیرهایی که مراکز تولید بار است و ریل داریم، از سهم ۱۵ درصدی برای ریل در کل کشور استفاده می‌کنیم.