کد خبر : 104316

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اهواز ، درنظر دارد امتیاز بهره برداری موقت از شب بازار واقع در فاز سه کوی ملت رو به روی استخر موج  را  برای مدت یکسال از طریق مزایده واگذار نماید.

به گزارش پایگاه خبری خوز ۲۴ به نقل از اداره ارتباطات سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی، این سازمان درنظر دارد امتیاز بهره برداری موقت از شب بازار واقع در فاز سه کوی ملت رو به روی استخر موج  را  برای مدت یکسال از طریق مزایده واگذار نماید.

 لذا اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ ۱۱/۸/۹۹ توسط واحد حقوقی و قراردادهای سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی واقع در راه بند مقابل میدان بارفروشان قدیم(محل سابق ساختمان اتوبوسرانی اهواز تلفن تماس( ۳۲۲۴۱۴۵۵ ) به متقاضیان واجد شرایط تسلیم می شود .