کد خبر : 103893

به گزارش خبرنگار مهر، صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش سال ۱۳۸۳ به موجب قانون برنامه سوم توسعه و با تصویب هیأت وزیران تحت نظارت سازمان تربیت بدنی وقت تشکیل و آغاز و به کار کرد. بعد از ادغام سازمان تربیت بدنی با سازمان ملی جوانان و تشکیل وزارت ورزش، این صندوق با هدف […]به گزارش خبرنگار مهر، صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش سال ۱۳۸۳ به موجب قانون برنامه سوم توسعه و با تصویب هیأت وزیران تحت نظارت سازمان تربیت بدنی وقت تشکیل و آغاز و به کار کرد.

بعد از ادغام سازمان تربیت بدنی با سازمان ملی جوانان و تشکیل وزارت ورزش، این صندوق با هدف جذب کمک‌های مالی به منظور حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش به فعالیت‌های خود به عنوان زیر مجموع این وزارتخانه ادامه داد.

تا به امروز صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش به صورت هیأت امنایی اداره می‌شد. حالا بعد از ۱۶ سال و طبق قانون تأسیس وزارت ورزش یا همان «اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش» این صندوق از این پس در فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی قرار گرفته است؛ فهرستی که فدراسیون‌های ورزشی هم جزو آن به حساب می آیند.

بدین ترتیب از این پس نهادهای نظارتی که همیشه بر عملکرد فدراسیون‌ها در حوزه‌های مختلف نظارت دارند، می‌توانند بر صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش و فعالیت‌های این صندوق هم نظارت داشته باشند.

دیگر اینکه به واسطه قرار گرفتن نام صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش در فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، باید اساسنامه‌ای جدید برای این صندوق تصویب شود. ۶ ماه مهلتی است که برای تدوین و تصویب این اساسنامه در هیأت وزیران در نظر گرفته شده است.منبع: مهر