کد خبر : 103476

روایت روستای «دینه‌کوه» و کوچه‌هایی با نام مادران و مادربزرگ‌ها منبع: مهر
روایت روستای «دینه‌کوه» و کوچه‌هایی با نام مادران و مادربزرگ‌هامنبع: مهر